מכרז פומבי 03/2021
לביצוע עבודות להקמת גשרים בשכונת "נופי בן שמן" בעיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 27.04.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 03/2021
תאריך פרסום: 17/03/2021
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות להקמת גשרים בשכונת "נופי בן שמן" בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 05/04/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 27/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 06/04/2021
single