מכרז כ"א 05/2021
כלכלן/נית מנהלת ההתחדשות העירונית
סטאטוס: פתוח עד ליום 4.4.20
מספר המכרז: מכרז כ"א 05/2021
תאריך פרסום: 18/03/2021
עדכון אחרון: 22/03/2021
נושא/ים:
כלכלן/נית מנהלת ההתחדשות העירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז