מכרז פומבי 04/2021
למתן רשות שימוש במגרשי ספורט וחניונים בעיר לוד לצורך הצבת מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי) ובכלל זאת ביצוע עבודות תכנון והקמת קירוי המגרשים/חניונים
סטאטוס: פתוח עד ליום 27.05.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2021
תאריך פרסום: 21/03/2021
עדכון אחרון: 19/05/2021
נושא/ים:
למתן רשות שימוש במגרשי ספורט וחניונים בעיר לוד לצורך הצבת מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי) ובכלל זאת ביצוע עבודות תכנון והקמת קירוי המגרשים/חניונים
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 13/04/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 19/05/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/05/2021
תאריך עידכון אחרון: 09/05/2021
תאריך עידכון אחרון: 04/05/2021
תאריך עידכון אחרון: 03/05/2021
תאריך עידכון אחרון: 29/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 26/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 26/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 26/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 21/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2021
single