מכרז פומבי 07/2021
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "הרובע הבינלאומי" לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 07/2021
תאריך פרסום: 04/07/2021
עדכון אחרון: 03/03/2022
נושא/ים:
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "הרובע הבינלאומי" לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

  2021 07 21 תכניות למכרז + SKN כתב הכמויות.pdf
תאריך עידכון אחרון: 28/07/2021
  2021 07 05 מכרז 07-2021 - עבודות פיתוח ניר צבי מסמך א -ג סופי.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/07/2021
  כתב כמויות - הרובע הבינלאומי - מכרז שלב א1 2021.07.05.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/07/2021
  הרובע הבינלאומי - חוברת 2 - מפרטים טכניים ורשימת תכניות 20201.07.05.pdf
תאריך עידכון אחרון: 05/07/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 13/09/2021
תאריך עידכון אחרון: 17/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 10/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 03/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 01/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 21/07/2021
single