מכרז פומבי 07/2021
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "הרובע הבינלאומי" לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 17.08.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 07/2021
תאריך פרסום: 04/07/2021
עדכון אחרון: 29/07/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם "הרובע הבינלאומי" לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 13/09/2021
תאריך עידכון אחרון: 17/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 10/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 03/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 01/08/2021
תאריך עידכון אחרון: 21/07/2021
single