מכרז 2/17
אדריכל/ת מנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 2/17
תאריך פרסום: 06/03/2017
עדכון אחרון: 24/11/2020
נושא/ים:
אדריכל/ת מנהלת התחדשות עירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז