מכרז כ"א 09/21
רכז/ת קשרי קהילה למנהלת ההתחדשות העירונית
סטאטוס: פתוח עד ליום 10.8.2021
מספר המכרז: מכרז כ"א 09/21
תאריך פרסום: 26/07/2021
עדכון אחרון: 03/08/2021
נושא/ים:
רכז/ת קשרי קהילה למנהלת ההתחדשות העירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
single