מכרז כ"א 10/2021
כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג
סטאטוס: פתוח עד ליום 15.8.21
מספר המכרז: מכרז כ"א 10/2021
תאריך פרסום: 02/08/2021
עדכון אחרון: 05/08/2021
נושא/ים:
כלכלן/ית מנהלת הסכם הגג
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
single