מכרז כ"א 12/2021
מנהל/ת תחום התקשרויות, חוזים ותקציבים
סטאטוס: פתוח עד ליום 19.8.21
מספר המכרז: מכרז כ"א 12/2021
תאריך פרסום: 02/08/2021
עדכון אחרון: 05/08/2021
נושא/ים:
מנהל/ת תחום התקשרויות, חוזים ותקציבים
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
single