מכרז פומבי 08/2021
לביצוע עבודות תכנון, הקמה ותפעול 2 מתקנים למחזור לפסולת ‏בניין במסגרת הקמת השכונות נופי בן ‏שמן והרובע ‏הבינלאומי בעיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 24.10.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 08/2021
תאריך פרסום: 29/08/2021
עדכון אחרון: 05/09/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות תכנון, הקמה ותפעול 2 מתקנים למחזור לפסולת ‏בניין במסגרת הקמת השכונות נופי בן ‏שמן והרובע ‏הבינלאומי בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

תאריך עידכון אחרון: 13/09/2021
חוברת המכרז
  

תאריך עידכון אחרון: 09/09/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 18/10/2021
תאריך עידכון אחרון: 29/09/2021
תאריך עידכון אחרון: 14/09/2021
single