קול קורא 01/2021
קול קורא לקבלת הצעות מספר לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני להליכי הפקעה פינוי וסילוק יד בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 01/2021
תאריך פרסום: 05/09/2021
עדכון אחרון: 05/04/2022
נושא/ים:
קול קורא לקבלת הצעות מספר לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני להליכי הפקעה פינוי וסילוק יד בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

חוברת המכרז
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותים משפטיים להליכי הפקעה ופינוי 02 09 2021.pdf

הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 06/10/2021
single