קול קורא 1/2021
קול קורא לקבלת הצעות מספר לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני להליכי הפקעה פינוי וסילוק יד בעיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 30.9.21
מספר המכרז: קול קורא 1/2021
תאריך פרסום: 05/09/2021
עדכון אחרון: 02/09/2021
נושא/ים:
קול קורא לקבלת הצעות מספר לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני להליכי הפקעה פינוי וסילוק יד בעיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  

single