מכרז כ"א 13/2021
רכז/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: פתוח עד ליום 27.10.2021
מספר המכרז: מכרז כ"א 13/2021
תאריך פרסום: 12/10/2021
עדכון אחרון: 13/10/2021
נושא/ים:
רכז/ת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
single