קול קורא 02/2021
להצטרפות למאגר קבלנים לתכנון, אספקה, התקנה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל‎ ‎בטכנולוגית ‎ PV על גגות בתי מגורים ברחבי העיר לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 02.12.2021
מספר המכרז: קול קורא 02/2021
תאריך פרסום: 17/10/2021
עדכון אחרון: 28/11/2021
נושא/ים:
להצטרפות למאגר קבלנים לתכנון, אספקה, התקנה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל‎ ‎בטכנולוגית ‎ PV על גגות בתי מגורים ברחבי העיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

תאריך עידכון אחרון: 11/11/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 28/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 11/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 10/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 10/11/2021
single