מכרז כ"א 14/2021
מנהל פרויקטים מבני ציבור
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 14/2021
תאריך פרסום: 28/10/2021
עדכון אחרון: 01/12/2021
נושא/ים:
מנהל פרויקטים מבני ציבור
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2021 10 25 מכרז 14.2021 מנהל פרויקטים מבני ציבור .pdf

single