מכרז פומבי 09/2021
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם א´2 בשכונת "נופי בן שמן" לוד
סטאטוס: פתוח עד ליום 12.12.2021
מספר המכרז: מכרז פומבי 09/2021
תאריך פרסום: 04/11/2021
עדכון אחרון: 14/11/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות פיתוח תשתיות צמודות, תשתיות ראש שטח ותשתיות מים וביוב במתחם א´2 בשכונת "נופי בן שמן" לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

תאריך עידכון אחרון: 15/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 04/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 04/11/2021
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 05/12/2021
תאריך עידכון אחרון: 05/12/2021
תאריך עידכון אחרון: 21/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 21/11/2021
תאריך עידכון אחרון: 10/11/2021
single