מכרז כ"א 19/2021
חשב/ת מנהלת הסכם הגג
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז כ"א 19/2021
תאריך פרסום: 04/11/2021
עדכון אחרון: 01/12/2021
נושא/ים:
חשב/ת מנהלת הסכם הגג
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2021 11 02 מכרז 19.2021חשב מנהלת הסכם הגג דרישות תפקיד.pdf

single