מכרז 4/17
מנהל תכנון סטטוטורי ומדיניות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 4/17
תאריך פרסום: 25/04/2017
עדכון אחרון: 24/11/2020
נושא/ים:
מנהל תכנון סטטוטורי ומדיניות עירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז