מכרז 5/17
ראש/ת מנהלת הסכם הגג
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 5/17
תאריך פרסום: 03/06/2017
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
ראש/ת מנהלת הסכם הגג. תאריך אחרון להגשת המועמדויות 02.07.2017
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single