מכרז 6/17
מהנדס/ת מנהלת הסכם הגג, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 02
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 6/17
תאריך פרסום: 03/06/2017
עדכון אחרון: 13/08/2020
נושא/ים:
מהנדס/ת מנהלת הסכם הגג, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 02.07.2017
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link