מכרז פומבי 01/2016
לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2016
תאריך פרסום: 14/01/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link