מכרז פומבי 01/2016
לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2016
תאריך פרסום: 14/01/2017
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לאספקה, פיזור והידוק מילוי עפר בשכונת אחיסמך, לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single