מכרז 09/2017
סמנכ"ל/ית כספים, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 09/2017
תאריך פרסום: 20/06/2017
עדכון אחרון: 24/11/2020
נושא/ים:
סמנכ"ל/ית כספים, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23.07.2017
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז