מכרז 09/2017
סמנכ"ל/ית כספים, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 09/2017
תאריך פרסום: 20/06/2017
עדכון אחרון: 13/08/2020
נושא/ים:
סמנכ"ל/ית כספים, תאריך אחרון להגשת המועמדויות 23.07.2017
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link