מכרז 11/2017
רכז/ת פרויקטים כלכליים חברתיים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 11/2017
תאריך פרסום: 12/07/2017
עדכון אחרון: 13/08/2020
נושא/ים:
רכז/ת פרויקטים כלכליים חברתיים תאריך אחרון להגשת המועמדויות 06.08.2017
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link