מכרז פומבי 03/2017
לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות)
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 03/2017
תאריך פרסום: 16/07/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
לאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום בעיר לוד (כולל מסמך הבהרות). מועד אחרון להגשה 17/08/17
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  מכרז רכש מתקני פרסום כולל הבהרות.pdf

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link