מכרז 14/2017
יועץ/ת משפטי/ת למנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשת מועמדות 20
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 14/2017
תאריך פרסום: 22/07/2017
עדכון אחרון: 13/08/2020
נושא/ים:
יועץ/ת משפטי/ת למנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשת מועמדות 20.08.2017
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
  14.jpg

חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link