קול קורא 01/2017 *הוארך מועד הגשת המכרז
בקשה להתקשרות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני למנהלת התחדשות עירונית בלוד - כולל מענה לשאלות הבהרה מיום 28
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 01/2017 *הוארך מועד הגשת המכרז
תאריך פרסום: 14/08/2017
עדכון אחרון: 05/04/2022
נושא/ים:
בקשה להתקשרות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני למנהלת התחדשות עירונית בלוד - כולל מענה לשאלות הבהרה מיום 28.8.17
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single