מכרז פומבי 04/2017
השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2017
תאריך פרסום: 25/10/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link