מכרז פומבי 04/2017
השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2017
תאריך פרסום: 25/10/2017
עדכון אחרון: 24/03/2021
נושא/ים:
השכרת נכס למטרות הפעלה של עסק קמעונאי בלוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז