מכרז פומבי 02/2016
לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 02/2016
תאריך פרסום: 14/01/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
לעבודות תשתיות ופיתוח בשכונת שער העיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז