קול קורא 03/2017
"קול קורא" 03/2017 לקבלת הצעות להשכרת מבנה למשרדי מנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 03/2017
תאריך פרסום: 05/11/2017
עדכון אחרון: 21/09/2020
נושא/ים:
"קול קורא" 03/2017 לקבלת הצעות להשכרת מבנה למשרדי מנהלת התחדשות עירונית
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single