מכרז 18/2017
חשב מנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשה 03
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 18/2017
תאריך פרסום: 11/11/2017
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
חשב מנהלת הסכם הגג תאריך אחרון להגשה 03.12.2017 עד השעה 15.00 .
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2017 11 12 מכרז 18.20174 חשב מנהלת הסכם הגג.pdf

single