מכרז 20/2017
רכז דיווחים והתקשרויות מועד אחרון להגשת המועמדות 12
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 20/2017
תאריך פרסום: 27/11/2017
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
רכז דיווחים והתקשרויות מועד אחרון להגשת המועמדות 12.12.17 עד השעה 15.00
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single