מכרז פומבי 05/2017
מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2017
תאריך פרסום: 04/12/2017
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
מכרז 05/2017 להקמת מרכז הפסיפס ופיתוח גן הפסיפס מועד אחרון להגשה 11.1.18 בשעה 15:00 (למודעת המכרז מצ"ב החוזה למכרז) כולל מסמך הבהרות ומועד פתיחת תיבת מכרזים
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single