מכרז פומבי 06/2017
מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 06/2017
תאריך פרסום: 09/12/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
מכרז פומבי 06/2017 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, תפעול אחריות ותחזוקה של מערכת לייצור חשמל , לצריכה עצמית של טכנולוגית PV (פוטו וולטאי) במסגרת מונה נטו . *כולל מסמך הבהרות מיום 28/12/17
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  מכרז 06.pdf

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link