מכרז פומבי 01/2018
01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2018
תאריך פרסום: 27/01/2018
עדכון אחרון: 03/03/2022
נושא/ים:
01/2018 מכרז לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים. כולל הבהרות מיום 19.2.2018 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 27.2.2018 בשעה 15:00
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2018 02 19 נוסח סופי נקי ללאתר למכרז שילוט אלקטרוני - עדכני.pdf

single