מכרז פומבי 03/2016
לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 03/2016
תאריך פרסום: 14/01/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link