קול קורא 01/2018
הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה.
סטאטוס: פתוח עד ליום פעיל
מספר המכרז: קול קורא 01/2018
תאריך פרסום: 16/02/2018
עדכון אחרון: 04/09/2019
נושא/ים:
הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה. המועד הראשון להגשת הצעות הסתיים. ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה.
מסמכי המכרז
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link