מכרז 07/2018
רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27/05/2018
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 07/2018
תאריך פרסום: 12/05/2018
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
רכז/ת חברתי/ת למנהלת התחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27/05/2018
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single