מכרז פומבי 04/2016
מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2016
תאריך פרסום: 14/01/2017
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
מכרז מסגרת לביצוע פיתוח ותשתית ברחבי העיר לוד.
מסמכי המכרז
חוברת המכרז