מכרז 10/2018
כלכלן/ית למנהלת הסכם הגג מועד אחרון להגשת מועמדות 24
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 10/2018
תאריך פרסום: 03/06/2018
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
כלכלן/ית למנהלת הסכם הגג מועד אחרון להגשת מועמדות 24.06.2018
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  

single