מכרז פומבי 02/2018
השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 02/2018
תאריך פרסום: 03/06/2018
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
השכרת נכס למטרת הפעלת מזנון במבנה מגדל המים בתחום הישיבה התיכונית אלישיב בלוד. הצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש עד ליום 01/07/2018 בשעה 15:00 הוארך תוקף המכרז 8.7.18 בשעה 15.00 במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים .
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  020202.pdf

single