מכרז פומבי 03/2018
לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 03/2018
תאריך פרסום: 03/06/2018
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בלוד. כנס מציעים ייערך בתאריך 12/06/18 בשעה 11:00 במשרדי החברה. מועד אחרון להגשת הצעות יום א´ 08/07/18 בשעה 15:00 את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, החל מתאריך 07/06/18.
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2018 06 10 מכרז סקייטפארק לאתר סופי.pdf

single