מכרז פומבי 04/2018
לניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "בן שמן" בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 04/2018
תאריך פרסום: 25/06/2018
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לניהול, תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "בן שמן" בלוד. המועד האחרון להגשת ההצעות עודכן ליום ג´ 14.8.18 בשעה 17:00 . כולל עדכון הערבות . כולל עדכון מיום 19.7.18 כולל עדכון מיום 23.7.18 כולל עדכון מיום 12.8.18
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 18/09/2018
חוברת המכרז
  2018 07 31 מכרז מספר 04-2018 לאתר כולל הודעת עדכון מספר1 עד 4 וסיכום כנס מציעים.pdf

  Scan.pdf
תאריך עידכון אחרון: 18/09/2018
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 14/10/2018
single