מכרז פומבי 05/2016
למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2016
תאריך פרסום: 14/01/2017
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
למימון, תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו –וולטאית) ע"פ הסדרת מונה נטו
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  

single