מכרז פומבי 05/2018
לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 05/2018
תאריך פרסום: 02/10/2018
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד. סיור קבלנים נוסף ייערך בתאריך 28.10.18 בשעה 12.00. יציאה ממשרדי החברה-רח´ בת שבע 1 לוד. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל 05.12.2018 בשעה 15:00. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, החל מתאריך 03.10.18. כולל עדכון מיום 22.10.2018
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  חוברת מכרז - 05-2018 - לביצוע עבודות להקמת מתחם בריכת שחייה בשכונת גני אביב בלוד.pdf

single