מכרז פומבי 07/2018
להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 07/2018
תאריך פרסום: 07/11/2018
עדכון אחרון: 23/09/2020
נושא/ים:
להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  חוברת מכרז - 07-2018 - להקמת מתחם דוכנים קבועים ופריקים בשוק לוד.pdf

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link