מכרז 17/2018
חשב/ת למנהלת הסכם הגג
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 17/2018
תאריך פרסום: 19/11/2018
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
חשב/ת למנהלת הסכם הגג
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  חוברת מכרז - 17-2018 - חשב-ת למנהלת הסכם הגג.pdf

single