מכרז 18/2018
מכרז למשרת מנהל תכנון סטטוטטרי מועד אחרון להגשת מועמדות: 17.12.2018
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 18/2018
תאריך פרסום: 01/12/2018
עדכון אחרון: 03/08/2021
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  חוברת מכרז - 18-2018 - מכרז למשרת מנהל תכנון סטטוטטרי.pdf

single