קול קורא 03/2018
הזמנה להצגת מועמדות להצטרפות לרשימת עורכי דין מומלצים לליווי משפטי לדיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית בלוד
סטאטוס: פתוח עד ליום פעיל
מספר המכרז: קול קורא 03/2018
תאריך פרסום: 22/12/2018
עדכון אחרון: 21/09/2020
נושא/ים:
"קול קורא 03/2018 הצטרפות למאגר עוה"ד לייצוג דיירים בהתחדשות עירונית- המבואה לוד" ניתן לשלוח הצעות אשר יבחנו מעת לעת על ידי החברה." כמו כן-מצ"ב מסמך הקול קורא.
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
תאריך עידכון אחרון: 15/01/2019
חוברת המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 14/01/2019
תאריך עידכון אחרון: 07/01/2019
single