מכרז 04/2019
אדריכל מנהל צוות רישוי ומידע תכנוני
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 04/2019
תאריך פרסום: 20/01/2019
עדכון אחרון: 12/10/2021
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  04.2019 אדריכל מנהל צוות.pdf

single