מכרז פומבי 01/2019
מכרז פומבי חוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח בעיר לוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 01/2019
תאריך פרסום: 02/04/2019
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
5. כנס מציעים ייערך ביום א´, 14.4.2019 בשעה 09:30 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה. 6. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 06.06.2019 בשעה 15:00. *מצ"ב עדכון מס´ 1
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  מכרז מסגרת 01.2019.pdf

  מסמך ד3.pdf
תאריך עידכון אחרון: 17/04/2019
  מחירון נתי לעבודות סלילה וגישור.pdf
תאריך עידכון אחרון: 16/04/2019
  מחירון משהבש ינואר 2019.pdf
תאריך עידכון אחרון: 16/04/2019
  מסמך_ו_מפרט__מי_לוד.pdf
תאריך עידכון אחרון: 14/04/2019
  מסמך_ה_מפרט_טכני_מיוחד_נתיבי_איילון_מהיר_לעיר.pdf
תאריך עידכון אחרון: 14/04/2019
  מסמך_ד2_תיק_תכניות_פרטי_לוד.pdf
תאריך עידכון אחרון: 14/04/2019
  מסמך_ד1-כתב_כמויות_מיוחד_לעיר_לוד.pdf
תאריך עידכון אחרון: 11/04/2019
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 12/09/2019
תאריך עידכון אחרון: 03/06/2019
תאריך עידכון אחרון: 02/05/2019
single