קול קורא 01/2019
בקשה לקבלת הצעות מספר 01/2019 להפעלת דוכנים בשוק העירוני בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: קול קורא 01/2019
תאריך פרסום: 30/04/2019
עדכון אחרון: 21/09/2020
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  קול קורא 01.2019.pdf

single