מכרז 09/2019
רכז/ת קשרי קהילה למנהלת התחדשות עירונית
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 09/2019
תאריך פרסום: 12/05/2019
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
הגדרת התפקיד: - הובלת ההיבטים החברתיים בתהליכי התחדשות עירונית בעיר. - יישום המדיניות החברתית בתהליכי התחדשות עירונית. - ליווי תושבים בקידום תוכניות. - עריכת כנסי דיירים ומפגשי שיתוף ציבור. - בניית נציגויות דיירים. - עריכת מיפויים ותסקירים חברתיים. - החתמת תושבים/דיירים על הרשאות והסכמים ככל הנדרש לצורך קידום הפרויקטים. - עריכת קורסים והשתלמויות לתושבי העיר בתחום ההתחדשות העירונית. - בקרה על עבודת היזמים בפן החברתי. - מתן מענה שוטף לתושבים. - הנגשת מידע לתושבים. - עבודה שוטפת מול יזמים, קבלנים, יועצים ואדריכלים
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  2019 05 12 מכרז כא 09.2019 לרכז חברתי למנהלת - דרישות מפורטות.pdf

single